ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE YOGALESSEN

 

                              update: December 2018

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen en voor alle cursisten en deelnemers.

 2. Deelname aan een les betekent dat de cursist akkoord is met de algemene voorwaarden.

 3. Mahatma & Yoga Kracht zal een inschrijfformulier door de cursist laten tekenen. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt. Zie privacybeleid.

 4. Het is verplicht om lichamelijke klachten, blessures en/of zwangerschap voor de les te melden aan de docent. Bij twijfel of er deelname aan een les mogelijk is dient de cursist de huisarts te raadplegen.

 5. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.

 6. Mahatma & Yoga Kracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en blessures voor, tijdens of na de les.

 7. Mahatma & Yoga Kracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist voor, tijdens of na de les.

 8. Het lesgeld wordt per de eerste les van de maand betaald voor de hele maand. Er is een vast maandbedrag, gebaseerd op 4 lessen per maand, ongeacht het werkelijke aantal lesweken in een maand. Gemiddeld betekent dit dat in totaal per jaar een aantal lesweken niet wordt betaald en derhalve wordt geschonken.

 9. Bij aanvang, of wanneer het lesgeld wijzigt, wordt mondeling het maandbedrag kenbaar gemaakt .

 10. Mahatma & Yoga Kracht behoudt zich het recht om tussentijds het lesgeld te verhogen. Zij zal de cursisten hiervan tijdig op de hoogte stellen.

 11. Betaling van de les kan uiterlijk één maand van te voren worden opgezegd, en alleen per de eerste van de maand

 12. Vrije dagen genomen door de cursist zijn voor eigen rekening van de cursist.

 13. Indien de cursist minimaal twee weken achter elkaar afwezig is door ziekte, en dit vooraf meld, kan in overleg het lesgeld worden aangepast.

 14. Wanneer de les niet doorgaat vanwege vakantie vanuit de kant van Mahatma & Yoga Kracht les zal het maandbedrag worden aangepast.

 15. Wanneer Mahatma & Yoga Kracht geen lessen verzorgd i.v.m. ziekte of andere onverziene omstandigheden zal zij de cursisten op de hoogte stellen. Wanneer de afwezigheid langer geschiedt dan één week zullen de kosten van het maandbbedrag worden aangepast.

 16. Wanneer er een betalingsachterstand is opgetreden behoudt Mahatma & Yoga Kracht het recht om de cursist te weigeren in de les.

 17. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk

 18. Mahatma & Yoga Kracht behoudt zich het recht om cursisten te weigeren voor deelname aan de lessen indien zij dit passend vindt. 

 19. Mahatma & Yoga Kracht  behoudt zich het recht om ten alle tijden lestijden, locatie en lesinhoud te wijzigen.

 20. Mahatma & Yoga Kracht behoudt zich het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de cursisten op de hoogte stellen.

LET OP:  

Vanwege de energie waarmee soms ook wordt gewerkt, zijn deze yogalessen niet geschikt voor mensen met een psychiatrisch verleden, epilepsie of een pacemaker.

Bij twijfel raadpleeg uw arts of specialist.

Deelnemen gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de cursist.

             www.mahatmaenyogakracht.nl                                                       locatie trainingen: Delft                                      email: info@mahatmaenyogakracht.nl                                            locatie yoga: Delft en Den Haag   

 

                  KvK nummer 77475984                                                 Btw- identificatienummer NL003196949B60                                                

B

                            

 • blog uit het leven